Skip to content

Konsulenter gir bedret sikkerhetSikkerhet i en usikker verden - hvorfor sikker utvikling er avgjørende

Profilbilde av Tom Henrik N. Rogstad

Forfatter

Tom Henrik N. Rogstad
8 minutter lesetid

Daniel Deogun - en av forfatterne av boken "Secure by Design"

En av de største utfordringene bedrifter står overfor i dag er sikkerhet. I en verden preget av økende digitale trusler og komplekse geopolitiske spenninger, blir det stadig viktigere å ta sikkerhet på alvor, spesielt når det gjelder systemutvikling. Mange tenker at sikkerhet kommer inn når systemet er ferdig utviklet, det tror ikke vi i Omegapoint noe på. Sikkerhet må starte allerede fra starten av utviklingen, allerede i designfasen.

I de siste årene har vi vært vitne til en dramatisk økning i cyberangrep, som har ført til alvorlige konsekvenser for bedrifter, myndigheter og enkeltpersoner over hele verden. Med den pågående konflikten i Ukraina med et stadig mer fiendtlig Russland og økende aktivitet fra land som Kina, er det ingen tvil om at trusselbildet stadig blir mer komplekst og uforutsigbart.

Vi i Omegapoint Norge (tidligere ITverket) jobber daglig med å forsterke vårt fokus på sikker utvikling og forebygging av digitale trusler. Vi er sikre på at nøkkelen til å minimere skadene ved et cyberangrep ligger i å integrere sikkerhet helt fra designfasen av systemene.

Å inkludere sikkerhet i alle faser av systemutviklingen, fra design- og arkitekturfasen til implementering, er ikke lenger bare en god praksis – det er en nødvendighet.

Sikker Utvikling og "Secure by Design"

"Sikker utvikling" eller "Secure by Design" er prinsipper som har fått økt oppmerksomhet i dagens trusselbilde. Å inkludere sikkerhet i alle faser av systemutviklingen, fra design- og arkitekturfasen til implementering, er ikke lenger bare en god praksis – det er en nødvendighet. I dagens digitale landskap, der trusler konstant utvikler seg og blir mer sofistikerte, er det ikke lenger tilstrekkelig å tenke på sikkerhet som en ettertanke eller noe «sikkerhetsfolkene fikser».

Dette er altså "Secure by Design." Boken om temaet er for øvrig skrevet av Omegapointerne, Daniel Deogun og Dan Bergh Johnsson som jobber på vårt Stockholmskontor.

Men hva innebærer egentlig Secure by Design?

Secure by Design handler om å gjøre sikkerhet til en fundamental del av systemdesignet. Dette betyr at sikkerhetsprinsipper, trusselmodellering og risikovurderinger må inkluderes fra starten av prosjektet. Designbeslutninger bør ikke bare være basert på funksjonalitet, ytelse og brukervennlighet, men også på hvordan man kan beskytte systemet mot potensielle trusler. Vi ønsker å se på oss selv som branningeniører som bygger et leilighetskompleks der en brann ikke sprer seg fra en leilighet til hele bygget – heller enn brannmenn som lar hele bygget brenne kontrollert ned til grunnen.

I stedet for å reagere på sårbarheter og trusler etter at systemet er utviklet og satt i drift, vil man gjennom Secure by Design identifisere potensielle sårbarheter tidlig i prosessen. Dette kan omfatte trusselmodellering, kodegjennomganger og risikovurderinger for å sikre at designvalg er så robuste som mulig.

Ved å implementere Secure by Design-prinsippene, kan bedrifter redusere risikoen for datatyveri, nedetid og uønsket påvirkning på kundenes tillit. Omegapoint Norge, som et selskap som er opptatt av sikker utvikling og beskyttelse av systemer, kan hjelpe deg med å implementere disse prinsippene i din organisasjon.

Sikkerhet bør ikke være en ettertanke, men en integrert del av hvert trinn i utviklingsprosessen. Med Secure by Design kan du bygge systemer som er motstandsdyktige mot dagens og morgendagens digitale trusler.

Vi ser på oss selv som branningeniører som bygger et leilighetskompleks der en brann ikke sprer seg fra en leilighet til hele bygget – heller enn brannmenn som lar hele bygget brenne kontrollert ned til grunnen.

Penetrasjonstesting og sikkerhetsevaluering

I tillegg til å bygge systemer med sikkerhet fra bunnen av, er det også viktig å teste og evaluere sikkerhetsnivået på systemene jevnlig. Det er her penetrasjonstesting kommer inn. Ved å simulere angrep på systemene kan vi identifisere svakheter og sårbarheter som kan utnyttes av potensielle fiendtlige aktører. Dette gjør det mulig for oss å styrke forsvaret og forbedre systemenes motstandsdyktighet.

Fleksibilitet og fordelen ved å benytte konsulenter

Vi forstår at hver bedrift har unike utviklings- og sikkerhetsbehov. Derfor tilbyr vi fleksibilitet når det gjelder å leie inn våre konsulenter. Enten du trenger spesialisert rådgivning, implementeringsstøtte, utviklingskraft eller opplæring, har vi ressurser som er klare til å hjelpe. Dette gir kundene våre muligheten til å tilpasse sikkerhetstiltakene i tråd med deres spesifikke krav.

I en tid der sikkerhetsutfordringer er i stadig utvikling og økende i omfang, er fleksibilitet og spisskompetanse avgjørende. Det er her konsulenter kommer inn i bildet som en ressurs av stor verdi. Vi lever av å ha oppdatert og fersk kompetanse, produktet vårt er kompetanse og vår «edge» er å ligge i helt i tet når det gjelder å være nysgjerrige på ny teknologi eller ny metodikk.

*Utnytt ekstern ekspertise: En av de mest åpenbare fordelene ved å leie inn konsulenter er tilgangen til ekstern ekspertise. Sikkerhetslandskapet er komplekst og krever spesialisert kunnskap. Konsulentselskaper som oss i Omegapoint Norge har dedikerte eksperter som har omfattende erfaring med å takle ulike aspekter av sikkerhet og systemutvikling, inkludert trusselvurdering, sårbarhetsanalyse og hendelseshåndtering. Dette betyr at du får tilgang til den beste kompetansen uten å måtte ansette og opplære interne ressurser.

*Skalerbarhet etter behov: Innleie av konsulenter gir deg en unik grad av fleksibilitet. Du kan skalere opp eller ned etter behov, avhengig av prosjektets omfang eller endringer i trusselbildet. Dette gjør det mulig å optimalisere ressursbruken og sikre at du alltid har tilgang til riktig nivå av ekspertise og utviklingskraft.

*Objektivitet og uavhengighet: konsulenter bringer en objektiv og uavhengig tilnærming til dine sikkerhetsutfordringer og utviklingsspørsmål. Vi har ikke de samme forhåndsopplevde forventningene som interne ansatte kan ha. Dette er spesielt verdifullt når det gjelder risikovurderinger og penetrasjonstester, hvor en objektiv tredjepart kan avdekke sårbarheter som andre kanskje har oversett. Vi tar også med oss bred erfaring fra andre prosjekter, som enten har vært en suksess eller hvor vi har opplevde krevende utfordringer.

*Kostnadseffektivitet: Å leie inn konsulenter kan også være kostnadseffektivt sammenlignet med å opprettholde en permanent stab av eksperter. Du betaler kun for den ekspertisen du trenger når du trenger den, uten å måtte bekymre deg for faste lønnskostnader, opplæring og andre interne overhead-utgifter.

*Konsentrasjon om kjernevirksomheten: Ved å overlate sikkerhetsoppgaver og andre utviklingsrelaterte utfordringer til konsulenter, frigjør kundene sine interne ressurser til å fokusere på kjernevirksomheten. Dette gir kundene muligheten til å forbedre effektiviteten og produktiviteten i organisasjonen sin.

Omegapoint Norge er klare til å være en solid og kompetent partner når det gjelder å leie inn konsulenter for å styrke kundenes utviklingskvalitet, utviklingstempo og ikke minst sikkerhet. Vårt team av eksperter tilbyr høykompetent erfaring som vil bidra til løsninger som passer dine spesifikke behov og budsjettrammer. Ved å leie inn konsulenter fra oss, får du tilgang til toppkompetanse, og kan samtidig nyte alle fordelene som fleksibilitet og kostnadseffektivitet gir.

I en tid der sikkerhet aldri har vært viktigere, kan det å leie inn konsulenter være en kritisk del av din utviklings- og sikkerhetsstrategi. Vi kan bistå deg med å møte utfordringene som digitaliseringen bringer med seg.