Skip to content

Vi sikrer utvikling

Våre konsulenter bygger teknologi alle kan stole på. Fordi vi skal lykkes med sikker digitalisering.

Hva innebærer sikker digitalisering?

For oss betyr det å tenke sikkerhet i alle ledd - ved design, implementasjon, drift og ledelse. Sammen med våre kunder gjør vi sikkerhet til en naturlig del av virksomheten ved å integrere sikkerhetshensyn i prosesser, teknologi og adferd.

Dette kan vi hjelpe med

Vi bistår våre kunder med å utvikle, drifte og forsvare sine systemer. Vi ønsker å være en langsiktig partner og og bidrar med kunnskap, pågangsmot og trygghet for at våre kunder skal lykkes.

Utforme og utvikle sikre systemer

Vi utvikler systemer basert på vår egen "Secure by Design"-metodikk som innebærer prinsipper, designmønstre og metoder for at sikkerhet ivaretas gjennom hele utviklingsprosessen.

Sikker drift av løsninger

Vi bistår med rådgivning, migrering og kan overta det operative ansvaret for integrasjoner og skyløsninger, slik at systemene driftes sikkert og effektivt.

Unngå sikkerhetsbrudd

Vi hjelper våre kunder med alle typer sikkerhetsutfordringer. Sammen jobber vi proaktivt og målrettet for at systemer skal bli så sikre som mulig.

Rådgivning

Vi deler gjerne av vår kompetanse når kunder står ovenfor komplekse utfordringer. Vi har også kurs og workshops for å legge til rette for optimale team og prosesser. Eller trenger du en uavhengig part til å gi en teknisk vurdering?

Kunnskap er vår næring

Ambisiøs satsning på kompetanseutvikling legger grunnlaget for vårt arbeid og sikrer vår fremtid. Dette skaper en arbeidsplass der våre ansatte trives og vokser, samtidig som våre kunder får tilgang på dyp og bred ekspertise.

Vi setter kompetanse i sentrum

Omegapoint er «en kompetansekultur som vi har bygget et selskap ut av». Hos oss er læring og kontinuerlig kompetanseutvikling noe vi setter høyt og investerer mye i. Se Academy for å lese mer om hvordan vi kontinuerlig utdanner oss.

Vi vil gjerne ha med flere

Vi rekrutterer kontinuerlig personer med interesse for utvikling generelt og sikkerhet spesielt. Vår kultur er preget av et ønske om å alltid bli bedre, dele av vår kunnskap og ha det bra på jobb. Er det på tide at du sikrer utviklingen din? Les mer på vår karriereside.